Algemene Herkenbare Kenmerken Van Autisme

Algemene herkenbare kenmerken van Autisme

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met sociale stoornissen, communicatiestoornissen. Typisch voor autisme Naast de hierboven genoemde hoofdcriteria zijn er nog andere symptomen die kenmerkend zijn voor autisme:Verminderde cognitieve vermogens (ongeveer 75% van de mensen met autisme functioneren op een zwakbegaafd niveau).

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met sociale stoornissen, communicatiestoornissen. Stereotype, beperkte zich herhalende gedragingen en interesses. Om de diagnose autisme te krijgen, moet men voldoen aan bepaalde richtlijnen die beschreven staan in de DSM-IV. Er zijn enkele algemene kenmerken die typisch zijn voor autisme.

Autisme is een van de vijf diepgaande ontwikkelingsstoornissen. Autisme treedt meestal op tussen twee en vijf jaar in de vorm van een ontwikkelingsachterstand. Deze ontwikkelingsachterstand uit zich meestal in het niet bereiken van zogenaamde ontwikkelingsmijlpalen zoals lopen en praten. Karakteristieke autismesymptomen, zoals bepaalde motorische uitingen, kunnen echter vaak al op jongere leeftijd worden waargenomen.

Autisme-symptomen zijn meestal het zichtbaarst in de vroege kinderjaren. Ongeveer de helft van de kinderen met autisme boekt vooruitgang op het gebied van communicatie, redeneren en gedrag, hoewel ze voor de rest van hun leven beperkingen zullen blijven ondervinden. De andere helft van de kinderen boekt geen of zeer weinig vooruitgang op deze gebieden.

Diagnose van autisme

Autisme is een diagnose die voorkomt in de DSM-IV. De DSM-IV is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen.

Autisme omvat drie hoofdcriteria:

 • Sociale beperkingen:
  • Gebrek aan sociale wederkerigheid, minder oogcontact, gebrek aan empathie, genegenheid, beperkingen bij het aangaan en onderhouden van vriendschappen, verlegenheid, wantrouwen, vreemd gedrag en moeite om anderen te vertrouwen.
 • Communicatiemoeilijkheden:
  • vertraagde of afwezige taalverwerving, non-verbale communicatiemoeilijkheden en verbale expressie.
 • Stereotiep, beperkt en repetitief gedrag en interesses.

Om de diagnose autisme te krijgen, moet er sprake zijn van minstens twee stoornissen in het sociale domein, minstens één stoornis in het communicatieve domein en minstens één stereotiep, beperkt en repetitief gedrag of belangstelling. Bovendien moet er vóór de leeftijd van drie jaar sprake zijn van vertraagd of afwijkend functioneren op in elk geval een van de volgende gebieden: sociale interactie, taal en symbolisch of fantasierijk spel. Tenslotte moet worden uitgesloten dat de symptomen worden veroorzaakt door een andere aandoening.

Typisch voor autisme

Naast de hierboven genoemde hoofdcriteria zijn er nog andere symptomen die kenmerkend zijn voor autisme:
Verminderde cognitieve vermogens (ongeveer 75% van de mensen met autisme functioneren op een zwakbegaafd niveau).

 • Er zijn opvallend goede prestaties voor geheugen of tekenen.
 • Velen hebben problemen op het gebied van spierspanning.
 • Mensen met een ernstigere vorm van autisme kunnen epileptische aanvallen krijgen.
 • Zij hebben moeite met verandering (vakantie kan grote angst veroorzaken).
 • Ze hebben vaak een hoger performatief dan verbaal IQ.
Total
0
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Reukverlies Door Corona? Umc Utrecht Werkt Aan Een Medicijn

Reukverlies door corona? UMC Utrecht werkt aan een medicijn

Next Article
Wat Is De Betekenis Van De Term Marketing?

Wat is de betekenis van de term marketing?

Related Posts
Total
0
Delen