aanranding

Het zedenmisdrijf aanranding, of formeel aanranding van de eerbaarheid, is iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een ontuchtige handeling. Vaak komt dit neer op het ongewenst aanraken of laten aanraken van geslachtsdelen. Ook zoenen onder dwang is aanranding. Een tongzoen onder dwang werd voorheen gezien als verkrachting, maar valt tegenwoordig ook onder aanranding. Onder dwang zijn alle seksuele handelingen ontuchtig, alle handelingen die gericht zijn op seksueel genot. Ook ontuchtig zijn alle handelingen die tegen het gevoel van zedelijkheid in de maatschappij ingaan. Het grote verschil met verkrachting is dat bij een verkrachting sprake is van binnendringen van het lichaam en bij aanranding niet. Sinds maart 2013 is tongzoenen een uitzondering op deze vuistregel in Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.