analyseren

Analyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. Specifieke vormen van analyse zijn onder meer: analytisch oordeel, een term in de logica en de filosofie en het tegenovergestelde van een synthetisch oordeel; analytische scheikunde; analyse in de wiskunde; bloedanalyse, analyse van bloed in de geneeskunde; gestructureerde analyse, analyse van systeemeisen in de informatica; materiaalanalyse, het bepalen van samenstelling, structuur en/of eigenschappen van een materiaal of materieel object; muziekanalyse, het bestuderen van de structuur en opbouw van muziek, muziekstijlen of muziekwerken psychoanalyse, analyse van de menselijke geest in de psychologie; sterkte-zwakteanalyse, ook wel SWOT-analyse, analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen; schenkeranalyse, (of reductieanalyse), een naar de Weense muziektheoreticus Heinrich Schenker vernoemd systeem tot analyse van tonale muziek. systeemanalyse, voor het analyseren van systemen, voorafgaande aan reorganisatie en of automatisering van bedrijfsprocessen; interne analyse, voor het analyseren van de factoren in een organisatie of onderneming externe analyse, voor het analyseren van de factoren buiten een organisatie of onderneming STEP-analyse, een macroanalyse voor een organisatie of onderneming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.