beroertes

Een cerebrovasculair accident (CVA) is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum). In de volksmond wordt een CVA dikwijls een beroerte genoemd. Cerebrovasculaire accidenten kunnen worden onderverdeeld in herseninfarcten (ischemisch CVA, iCVA), die onder andere ontstaan door afsluiting van een bloedvat, en hersenbloedingen (hemorragisch CVA, hCVA). CVA is een belangrijke doodsoorzaak en tevens een belangrijke oorzaak van invaliditeit. Welke verschijnselen optreden en in hoeverre ze zich weer herstellen is afhankelijk van het type CVA, het hersengedeelte dat beschadigd is en de grootte van het aangedane gebied. Een aantal van de mogelijke verschijnselen is: verlamming van één helft van het lichaam (bij CVA in de linkerhersenhelft → verlamming in rechterlichaamshelft, en andersom). Zie ook hemiplegie spasticiteit en spasme van één helft van het lichaam of een been of arm uitval van één van de gezichtsvelden. Ook dubbelzien (diplopie) komt voor. geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief/interesse epileptische aanvallen van het gehele lichaam of een gedeelte van het lichaam afasie: spraak- en begripsproblemen door aantasting van het taalgevoel dysartrie: spraakproblemen door uitval van de mond- en keelspieren dysfagie: moeilijkheden met kauwen/slikken gedragsverandering duizeligheid, verstoord evenwicht incontinentie hoofdpijn migraine: een verhoogde frequentie of ernst van migraineaanvallen kan prodromaal zijn voor een CVA. Bij een CVA in de taaldominante hersenhelft (bij 95% van de bevolking is dat de linker hersenhelft) kan afasie optreden (bijvoorbeeld: niet meer kunnen praten of woorden niet kunnen begrijpen). Men kan moeite krijgen met het herkennen van dingen, alsmede met alledaagse handelingen. Bij een CVA in de niet-taaldominante hersenhelft (bij 95% de rechter hersenhelft) kunnen er emotionele veranderingen optreden: overschatting van het eigen kunnen, impulsief gedrag en een verstoord inzicht in de eigen emoties. Ook ontstaan er vaak moeilijkheden met het inschatten van ruimte en tijd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.