dader

De dader of pleger van een misdrijf of andere verwerpelijke daad is de persoon die de daad heeft uitgevoerd. De letterlijke betekenis van het woord is “degene die iets gedaan heeft”, maar in de praktijk wordt het woord alleen voor slechte daden gebruikt. In een rechtsstaat is het voorbehouden aan rechters om de conclusie te trekken of iemand werkelijk de dader is. Door iemand aan te merken als dader voordat een rechter zich daarover heeft uitgesproken kan men een onschuldige beschuldigen. Hierdoor kan men zelf strafbaar worden aan smaad of laster. Vooral journalisten, die beroepshalve veel over misdrijven en verdachten schrijven moeten goed oppassen of ze een verdachte niet als dader betitelen, als de schuld van de verdachte niet vaststaat. In het Verenigd Koninkrijk worden regelmatig media aangeklaagd omdat zij iemand verkeerd betitelen, wat dan kan worden uitgelegd als smaad. Het woord ‘dader’ kan veilig worden gebruikt wanneer iemand is veroordeeld voor het desbetreffende misdrijf, of wanneer de persoon een bekentenis heeft afgelegd. Er zijn verschillende categorieën met betrekking op het daderschap: hoofddader, mededader en medeplichtige.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.