dagblad

Een dagblad is een klassiek massamedium en nog steeds een van de populairste en invloedrijkste vormen van nieuwsvoorziening, alhoewel de oplage van betaalde dagbladen daalt. Niet alle kranten zijn dagbladen. Zoals het woord al aangeeft verschijnt een dagblad dagelijks. Dat betekent in Nederland en België in het algemeen: zes keer per week (alle dagen behalve zondag). In veel andere landen zijn ook zondagsedities gebruikelijk. In Nederland, waar zondagkranten tot begin 20e eeuw nog gemeengoed waren, begon vanaf 7 maart 2004 De Twentsche Courant Tubantia weer met een zondagskrant (deze is op 1 januari 2009 gestopt), en vanaf 21 maart 2004 De Telegraaf. In België startte Roularta Media Group met de gratis krant De Zondag. Dagbladen worden verspreid aan betalende abonnees of los verkocht via kiosken of andere verkooppunten. Sinds enkele jaren zijn er ook gratis dagbladen: de Metro, Sp!ts en De Pers verschijnen vijf keer per week en worden onder andere klaargelegd voor, en soms zelfs actief uitgereikt aan forenzen. Deze dagbladen zijn voor hun inkomsten geheel afhankelijk van adverteerders. Er is wel enige teruggang: DAG van uitgever PCM verscheen tussen mei 2007 en oktober 2008 terwijl De Telegraaf de gratis middagkrant News.nl uitgaf in 2000 en 2001. Metro en De Pers gaven ook een zaterdageditie uit, maar die zijn gestopt in 2005 (Metro) en 2008 (De Pers). De meeste dagbladen hebben een eigen kleur, een opiniërende toonzetting van politiek, ethisch en religieus gevoelige onderwerpen, waarmee elke krant een bepaald lezerspubliek wil aanspreken. Dat geldt vooral voor de landelijke dagbladen. De regionale dagbladen zijn in hun verspreidingsgebied tegenwoordig bijna allemaal monopolist. Het aantal titels is ten gevolge van fusies en overnames sterk teruggelopen. De meeste dagbladen maken vandaag de dag deel uit van grote uitgeefconcerns, in Nederland zijn dit de Telegraaf Media Groep, de Persgroep en Wegener. De overkoepelende organisatie van dagbladen in Nederland is de vereniging de Nederlandse Dagbladpers (NDP). Dagbladen zijn door het jaar gezien niet altijd even dik. Tijdens de komkommertijd, als er minder nieuws voorhanden is, zijn de kranten dunner. Het eerste dagblad in Europa was in 1605 de Nieuwe Tijdinghe dat te Antwerpen verscheen en uitgegeven werd door Abraham Verhoeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.