Duitsland

Nazi-Duitsland is in de geschiedenis van Duitsland de periode die ook wel het Derde Rijk of in de propaganda van de nazi’s soms ook het Duizendjarige Rijk genoemd wordt. Nazi is een verkorte Duitse term voor nationaalsocialisten en als zodanig een spot- of scheldnaam. In de nazi-periode was Duitsland een totalitaire dictatuur onder het nationaalsocialistische regime van de dictator Adolf Hitler en diens Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Deze periode duurde van het einde van de Weimarrepubliek op 30 januari 1933 tot de val van de Flensburgregering op 23 mei 1945. Officieel heette nazi-Duitsland eerst het Deutsches Reich om vanaf 1943 het Großdeutsches Reich genoemd te worden. Kenmerkend voor deze periode in de Duitse geschiedenis waren totalitaire politieke onderdrukking en racistische vervolging en uiteindelijk genocide, alsook het voeren van aanvalsoorlogen en de bezetting van buurlanden en annexatie van aangrenzende gebieden. Het begrip “Derde Rijk” (Drittes Reich) was destijds populair in onder andere de Duitse media. Als eerste rijk gold het oude Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie (843-1806) en als tweede rijk het Duitse Keizerrijk (1871-1918). De verwachting van de aanhangers van het Derde Rijk-concept was dat het Derde Rijk (minstens) duizend jaar zou bestaan. De nazi’s hebben formeel echter nooit gebruikgemaakt van dit concept. Zo vaardigde Adolf Hitler tweemaal een edict uit waarin de media werden opgeroepen te stoppen met het gebruik van het begrip Derde Rijk. Niettemin wordt tegenwoordig de term Derde Rijk nog altijd gebruikt om deze periode aan te duiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.