hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost voor de bezitters van een eigen huis die hypotheekrente betalen. Het is een regeling in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001 waarmee de rente van een schuld aangegaan voor aankoop van de eigen woning (meestal een hypothecaire lening) kan worden afgetrokken van het inkomen in box 1, voordat over dit inkomen belasting wordt betaald. De hypotheekrente wordt dus aan de schuldeiser betaald, terwijl de belasting die de schuldenaar over diens gehele inkomen moet betalen dankzij de regeling van de hypotheekrenteaftrek minder hoog is. De Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bepaalt dat voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar is als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit is met name het geval bij de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Men kan wel binnen grenzen per saldo langzamer en/of onvolledig aflossen door een deel van de maandlasten ook weer te lenen, maar dan zonder extra hypotheekrenteaftrek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.