kinderopvangtoeslag

De Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang), sinds 1 augustus 2010 met de citeertitel Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, is een Nederlandse wet, die kinderopvangtoeslag regelt, en ook als doel heeft de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen te waarborgen en de arbeidsparticipatie van jonge ouders te verhogen. In deze wet geldt een peuterspeelzaal niet als kinderopvang. Er wordt daarvoor dan ook geen kinderopvangtoeslag verstrekt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.