Landelijke Eenheid

De organisatie van de Nederlandse politie is per 1 januari 2013 als Nationale politie ingericht. Het is een landelijk korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene landelijke korps vervangt alle voormalige politiekorpsen en -diensten. Dit is geregeld in de Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012). De Tweede Kamer nam in december 2011 het voorstel van de minister van Veiligheid en Justitie (Ivo Opstelten) unaniem aan. De Eerste Kamer volgde in juli 2012. Vanuit de politiebonden was echter vooral veel kritiek te horen. Gerard Bouman is de eerste korpschef van deze nieuwe organisatie. In mei 2011 was hij door minister Opstelten benoemd als kwartiermaker van de Nationale Politie. Tot aan de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 werd de Nationale Politie geleid door een managementteam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.