Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voluit Het Wapen der Koninklijke Marechaussee, is een politieorganisatie met militaire status. Deze wordt beheerd door de minister van Defensie. Het is één van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Vanwege de specifieke taak valt de KMar, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de commandant der Strijdkrachten uitgezonderd wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak t.a.v. militairen. Het Commando Koninklijke marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de CDS voor deelname aan (militaire) missies waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen. De personele sterkte is 499 burgers en 5728 militairen; het aantal voltijdfuncties (VTE'n) bedraagt 461 voor de burgers en 5728 voor de militairen. . Het CKMar heeft als vast takenpakket: Bewaking/beveiliging van Koninklijke paleizen, ambassades in risicogebieden, de Nederlandse Bank en belangrijke personen Handhaving Vreemdelingenwetgeving waaronder grenstoezicht en bestrijding identiteits/documentfraude, mensenhandel en mensensmokkel Handhaving openbare orde t.b.v. defensie en opsporing van strafbare feiten Bijdrage aan opbouw van veiligheidssector in missiegebieden Politietaken en beveiliging van burgerluchthavens Samenwerking met en bijstand aan de reguliere politie en fungeren als strategische reserve voor de Nederlandse politie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.