Milieu

Onder milieu (omgeving ) wordt het geheel van voorwaarden en invloeden verstaan die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) van essentieel belang zijn. Het is de omgeving waarin de organismen leven. Het begrip milieu verwijst onder andere naar de fysieke omgeving = natuurlijk milieu. De relaties tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en hun omgeving is het centrale thema van de ecologie. Bij de studie van deze voorwaarden en invloeden kunnen biotische en abiotische milieufactoren worden onderscheiden. Het begrip milieu verwijst ook naar de relaties binnen populaties van een soort (intraspecifieke afhankelijkheidsbetrekkingen). De populatiebiologie houdt zich onder andere bezig met de studie hiervan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.