News

Nederlandse Wereldwijde Studenten (Engels: Netherlands Worldwide Students), afgekort NWS, is een Nederlandse stichting gevestigd in Amsterdam. Het vormt een wereldwijd verband van Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland volgen of hebben gevolgd, biedt een platform voor gezamenlijke activiteiten en slaat een brug naar overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij. Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten werd gesticht in 2007 voor en door studenten, en werd in eerste instantie afgekort tot NEWS. In de zomer van 2012 werd een naamswijziging doorgevoerd, sindsdien staat de organisatie bekend als NWS. Er zijn ruim 3500 (oud)studenten aangesloten bij de stichting, die volledig door vrijwilligers wordt gerund. NWS ontvangt steun van (onder andere) de Nuffic, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Nederlandse bedrijfsleven. De studenten die deel uitmaken van het NWS-netwerk komen uit meer dan 30 verschillende landen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.