Noordpolder

De Noordpolder is een buurtschap en 3500 hectare grote polder ten noorden van Pieterburen, Warffum en Usquert. De polder is in 1811 ontstaan na de aanleg van de Noorderdijk over de rand van de toenmalige kwelder en is een van de grootste waddenpolders. Bij de inpoldering is een spuisluis aangelegd, Noordpolderzijl genaamd. Voor de inpoldering was de kwelder reeds lange tijd bewoond. Om zich in te dekken tegen extreem hoog water waren de toenmalige buitendijkse boerderijen op verhogingen (wierden) gebouwd. De grootste boerderij van de Noordpolder is Groot Zeewijk. Bij deze boerderij bevindt zich de oude begraafplaats van de familie Reinders, die hier toen woonde. Het Noordpolderkanaal is later aangelegd als vervoersmogelijkheid voor landbouwproducten. Het kanaal heeft een verbinding, het Polderdiep, met het Warffumermaar. In het Polderdiep ligt de keersluis, de Wachter, die beter bekend is als Klief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.