omzet

Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid). De bijdrage van één bepaald product aan de omzet is: prijs × afzet. Omzet houdt geen rekening met de vraag of de opbrengst van de verkopen al in geld aanwezig is, of dat het nog uitstaande vorderingen bij klanten betreft. De bruto omzet is het totaal van alle verkopen, identiek aan wat hierboven als omzet gedefinieerd is. De netto omzet is de bruto omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling. In België behoort het synoniem zakencijfer tot de standaardtaal, in het hele Nederlandse taalgebied spreken we van omzet of omzetcijfer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.