organisatie

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie. In de economie wordt een organisatie beschouwd als het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken. De term organisatie wordt soms als synoniem gebruikt voor een bedrijf, stichting of vereniging. In dat geval wordt over één of twee personen ook gesproken als organisatie, zoals bij een eenmansbedrijf, Vof of BV zonder personeel in dienst. Een eenmansbedrijf zonder personeel wordt vaak aangeduid alszzp’er.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.