plaatsen

Woonplaats (soms ook ‘woonkern’) is een dichtbevolkt gebied met bewoning, bestaande uit huizen en eventueel boerderijen, molens en/of (andere) bedrijven. Een woonplaats kan zowel een losliggende kern zijn als een aantal in elkaar overlopende kernen, dit laatste gebeurt meestal bij de groei van een eigen kern of van beide kernen. Woonplaats betekent ook: de plaats waar een burger staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Bekende benamingen van woonplaats zijn onder andere: buurschap buurt buurtschap dorp gehucht nederzetting stad vlek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.