psychologen

Een psycholoog is een professioneel deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van de mens. De Nederlandse psycholoog heeft een bachelorgraad (hbo-niveau) of een mastergraad (academisch niveau), afhankelijk van het niveau waarop hij/zij psychologie heeft gestudeerd, terwijl men zich in België alleen psycholoog mag noemen als men een academische studie psychologie heeft afgerond. Er zijn heel wat verschillende ondercategorieën van psychologen. De meest voorkomende zijn psychologen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (in België worden deze klinisch psychologen genoemd) en kinder- en jeugdpsychologen, werkzaam in de de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn er ook veel arbeids- en organisatiepsychologen, die veelal voor bedrijven werken. Zij zijn actief op het gebied van werving en selectie van medewerkers, maar ze worden ook ingezet bij het terugdringen van werkgereleteerd verzuim zoals bijvoorbeeld burn-out en conlicten en pesten op het werk. Een vierde grote ondercategorie omvat schoolpsychologen, die onder meer advies geven rond studiekeuzes en beroepskeuzes. Een vijfde grote ondercategorie omvat de psychologen die actief zijn in de academische sector, als docent of als onderzoeker. Daarnaast zijn psychologen onder meer ook werkzaam in de forensische sector, in de reclamesector, enz. Psychologen in de (geestelijke) gezondheidszorg kunnen zich verder specialiseren, net zoals artsen zich dit kunnen als medisch specialist. In Nederland heten deze gespecialiseerde beroepsmensen ‘GZ-(GezondheidsZorg)psychologen’ of ‘Psychotherapeuten’, zij zijn ingeschreven in het BIG-register dat door de Nederlandse overheid wordt bijgehouden. In Nederland is tevens verdere specialisatie mogelijk als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. In België is er ondanks een aantal wetsvoorstellen in die richting nog geen dergelijke formele erkenning voor de mogelijke specialisaties van psychologen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.