PvdA

De Partij van de Arbeid of PvdA is een Nederlandse landelijke politieke partij. De signatuur van de PvdA is sociaaldemocratisch. De partij is internationaal onderdeel van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten. Diederik Samsom is sinds 2012 de politiek leider en Hans Spekman sinds 2012 de partijvoorzitter. De Partij van de Arbeid werd op 9 februari 1946 opgericht en is een fusie van drie partijen: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie. De partij is sinds de oprichting onafgebroken vertegenwoordigd geweest in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de partij heeft aan dertien kabinetten deelgenomen gedurende zes aaneengesloten periodes. Willem Drees, Joop den Uyl en Wim Kok waren minister-president namens de Partij van de Arbeid. Sinds september 2012 heeft de PvdA 36 zetels in de Tweede Kamer, waar Diederik Samsom sinds 2012 de fractievoorzitter is. De PvdA heeft veertien zetels in de Eerste Kamer, waar Marleen Barth sinds 2011 fractievoorzitter is. De PvdA heeft drie zetels in het Europees Parlement, waar Paul Tang delegatieleider is. Frans Timmermans is namens Nederland eurocommissaris.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.