schokgolf

Een schokgolf is een term uit de analyse die wordt gebruikt in de context van partiële differentiaalvergelijkingen om de plotselinge verandering van de ene toestand in de andere te beschrijven. In het algemeen kan een schokgolf worden beschreven als een nonlineaire of discontinue drukgolf. In de verkeerskunde wordt de term gebruikt om aan te geven dat de verkeersafwikkeling van het verkeer op een autosnelweg verandert van de ene toestand naar de andere. Essentieel daarbij is dat de toestanden aan beide kanten van de schokgolf uniform worden verondersteld. Een schokgolf heeft een bepaalde snelheid en kan stroomopwaarts (positieve snelheid) of stroomafwaarts (negatieve snelheid) voortbewegen. Een schokgolf ontstaat bijvoorbeeld bij het begin van de congestie (bijvoorbeeld bij een autosnelwegoprit met een hoge verkeersvraag in de ochtendspits), maar ook bij het oplossen van de congestie (doordat de verkeersvraag afneemt) is een schokgolf aanwezig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.