staf

De staf is de benaming van de groep medewerkers van een organisatie die niet direct bij het bedrijfsproces betrokken is. In een organisatie wordt de staf onderscheiden van de lijn, die alle medewerkers omvat die direct bij het productieproces betrokken zijn. Taken van de stafmedewerkers zijn onder meer Onderzoek & Ontwikkeling, marketing en personeelsbeleid. De tegenstelling tussen lijn en staf speelt vaak een belangrijke rol in de cultuur van organisaties. In tijden van voorspoed bestaat de neiging de staf uit te breiden, bij dalende resultaten wordt het eerst op de staf bezuinigd. Ook kunnen bij wijze van bezuiniging staffuncties worden uitbesteed. Zo hebben veel grote ondernemingen de interne controle uitbesteed aan een accountantskantoor. In de krijgsmacht is de staf een groep personen die leiding geeft aan een krijgsmachtonderdeel, vaak ondergebracht in een stafeenheid. De opperste leiding wordt de Generale staf genoemd. Categorie:Bestuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.