Statistiek

Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Het is een onderdeel van de wiskunde. Statistici trachten informatie over een populatie (al dan niet abstract) te krijgen uit de waarneming van een (meestal) beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef (in het geval dat de steekproef de gehele populatie omvat, spreekt men van volledige telling (census, volkstelling)). De verkregen informatie is dus bijna altijd onvolledig en daardoor onnauwkeurig. Een goede beheersing van deze onnauwkeurigheid is dan ook een essentieel onderdeel van de statistiek. De uitkomsten kunnen voor allerlei aspecten van de wetenschap, de politiek, de economie, de psychologie en sociologie, de media en de samenleving van belang zijn. Het woord “statistiek” is afkomstig van de moderne Latijnse zin statisticum collegium (les over staatszaken). Hier is vervolgens weer het Italiaanse woord statista van afgeleid, dat “staatsman” of “politicus” betekent – vergelijk ons woord status – evenals het Duitse Statistik, dat oorspronkelijk de analyse van staatsgegevens betekende.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.