symptomen

Een symptoom is een kenmerk of klacht, behorend bij een bepaalde ziekte. Anders dan in het Engels, waar een symptom een klacht (beleving van de patiënt) is en een sign een objectief voor de arts waarneembaar teken van ziekte worden in het Nederlands met ‘symptoom’ beide soorten verschijnselen aangeduid. Er is wel voorgesteld voor ‘sign’ (objectief waarneembaar teken van ziekte) het Griekse woord semeion weer in te voeren, maar gangbaar is dit niet. Bekende symptomen zijn bijvoorbeeld: hoest koorts keelpijn spierpijn hoofdpijn Als bovengenoemde symptomen allemaal tegelijk voorkomen zou er best van griep sprake kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook van SARS. De kunst van het stellen van een diagnose is voor een belangrijk deel het herkennen van het patroon van symptomen die de patiënt vertoont. De symptomen die vlak voor de openbaring van een ziekte optreden noemen we het prodroom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.