syndroom

Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen/symptomen. Aan een groot aantal syndromen is een eigennaam verbonden, meestal die van degene(n) die het syndroom het eerst beschreven heeft (hebben) (bijv. syndroom van Gilles de la Tourette), veelal op een moment dat de oorzaak (en dus de samenhang van de diverse ziekteverschijnselen) nog niet duidelijk was, bijv. syndroom van Menière en syndroom van Cushing. Een dergelijke verzameling klinische tekenen kan meerdere oorzaken hebben. Soms is de oorzaak niet bekend, maar is het geregeld samengaan van deze tekenen dusdanig opvallend, dat men ze groepeert tot een syndroom.Het woord komt van het Griekse woord συνδρομή sundromè, van σύν sun [samen] en δρόμος drómos [loop] = samenloop. Het begrip συνδρομή werd door de Griekse arts Galenus al gebruikt in de betekenis van het samen voorkomen van bepaalde symptomen. Zo kan de verzameling aan symptomen die cushingsyndroom wordt genoemd, door meerdere pathologieën worden veroorzaakt. Bij de ziekte van Cushing ligt daarentegen één oorzaak aan de basis van de aandoening. Iemand met de ziekte van Cushing heeft het geheel aan symptomen dat cushingsyndroom wordt genoemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.