vervolging

Vervolging kan zijn strafvervolging: de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld veroordeling of vrijspraak. Daarnaast is vervolging de systematische en ingrijpende discriminatoire behandeling van een individu, een groep of een gemeenschap op grond van ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, etniciteit, taal of lidmaatschap van een sociale of politieke groepering, waardoor deze groep zich ernstig beperkt ziet in de bestaansmogelijkheden. Dit kan de ontzegging van mensenrechten zijn, geweldpleging of dreiging daarmee. Als mensen hieronder lijden wil dat niet altijd zeggen dat er sprake is van vervolging. Een wereldwijd geaccepteerde definitie ontbreekt echter.UNHCR Handbook:51. There is no universally accepted definition of “persecution”, and various attempts to formulate such a definition have met with little success. From Article 33 of the 1951 Convention, it may be inferred that a threat to life or freedom on account of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group is always persecution. Other serious violations of human rights–for the same reasons–would also constitute persecution. Vervolging geldt volgens de Neurenbergse principes als een misdaad tegen de menselijkheid. Verschillende vormen van vervolging zijn onder meer: religieuze vervolging: christenvervolgingen jodenvervolging vervolging van moslims: vervolging van ahmadi-moslims vervolging van Hazara vervolging van bahài’s vervolging van hindoes vervolging van Falun Gong homovervolging politieke vervolging etnische vervolging: zigeunervervolging vervolging van atheïsten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.