villa’s

thumb|La Rotonda: beroemde villa (Palladio, architect) in Vicenza Een villa of landhuis is de benaming voor een luxueuze vrijstaande woning. In de achttiende en negentiende eeuw werd meestal de naam landhuis gebruikt voor grote buitenverblijven in een landschappelijke omgeving. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam hiervoor tevens de benaming villa in zwang. De naam is afgeleid van de Romeinse villa. In de vijftiende eeuw begonnen rijke Italiaanse kooplieden grote buitenhuizen buiten de stad te bouwen, toen huizen van plaisantie of lusthoven genoemd. In de Zuidelijke Nederlanden doken die ook op in het eerste kwart van de 16e eeuw, en met name rond Antwerpen (bijvoorbeeld het Sterckshof). In de Noordelijke Nederlanden vonden zulke landhuizen ingang in de gouden 17e eeuw. In Engeland en Frankrijk drong het landhuis naar Italiaans model pas door in de 18e eeuw. De grotere achttiende- en negentiende-eeuwse landhuizen werden vaak gebouwd in een neoclassicistische stijl of in de veel onregelmatiger Engelse landhuisstijl, waarbij de plattegronden een vrije en functionele ordening van de vertrekken tonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.