voorzitter

Een voorzitter of voorzitster (ook wel preses, rector of president) is de leider van een organisatie, variërend van verenigingen en stichtingen tot fracties, commissies, internationale organisaties en zelfs staten. De voorzitter leidt het dagelijks bestuur van de organisatie, dat in het algemeen ten minste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hij leidt ook andere vergaderingen, zoals plenaire vergaderingen. De voorzitter hanteert vaak een voorzittershamer om de orde tijdens vergaderingen te bewaren. Een goede voorzitter gebruikt zijn hamer zelden. Vaak alleen om de vergadering officieel te openen of te sluiten. De hamer is dan ook van symbolische waarde, het uiterlijke kenmerk van het voorzitterschap. Een ad-hocleider van een vergadering wordt ook vaak voorzitter genoemd. Deze wordt dan vaak ter onderscheid van de algemene voorzitter wel eens technisch voorzitter of voorzitter van de vergadering genoemd. Binnen studentenverenigingen draagt de voorzitter wel eens een voorzitterslint of praeseslint. In sommige studentenverenigingen dragen de overige bestuursleden bestuurslinten (deze zijn wel vaak dunner en minder luxueus). In België is het woord senior een vaak gebruikt synoniem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.