Wageningen Universiteit

Wageningen University & Research centre (Wageningen UR) is de combinatie van een Nederlandse universiteit en een aantal commerciële onderzoeksinstituten (Research centres) in de Gelderse stad Wageningen. Wageningen UR is derhalve de overkoepelende naam van Wageningen University en een aantal verzelfstandigde onderzoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) die voorheen onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vielen. De universiteit werd opgericht in 1876 als Rijkslandbouwschool en bestaat sinds 1998 als Wageningen UR. Belangrijkste centra van haar activiteiten zijn de oude en nieuwe campus in Wageningen, De Dreijen en Wageningen Campus. Wageningen University had in het studiejaar 2010/2011 zo’n 3500 BSc-studenten, 3000 MSc-studenten en 1500 PhD-studenten van meer dan 160 verschillende nationaliteiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.