waterkeringen

Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden van (oppervlakte)water heeft. Het kan de grens vormen tussen twee peilgebieden, of achterliggend land beschermen tegen oppervlaktewateren zoals zeeën, meren en rivieren. Juridisch onderscheidt men: primaire waterkeringen regionale waterkeringen die ook wel secundaire waterkeringen genoemd worden. Fysiek onderscheidt men: dijken (dijk, kade, wal) vaste dammen kunstwerken (damwand, beer, sluis, coupure, stormvloedkering) duinen hoge gronden Zie ook: bergende stroming overloopgebied Categorie:Waterbouwkunde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.