Green Plant In Clear Glass Vase

Krijgen we digitale Euro munten?

Gefeliciteerd, het geld in je portemonnee is vandaag jarig. Precies twintig jaar geleden werd de euro ingevoerd. Hoewel een Griekse tragedie de munt aan het wankelen bracht, is de verwachting dat we er over twintig jaar toch nog mee betalen. “Maar er zitten gaten in het fundament”, vindt ING-expert Bert Colijn.

De basis voor de euro werd in Nederland gelegd met het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin kwamen de Europese leiders overeen om op termijn één gemeenschappelijke munt in te voeren. Dit moest onder meer zorgen voor meer internationale handel en concurrentie en minder valutarisico's voor bedrijven.

Niet alle landen die wilden deelnemen waren economisch en fiscaal even sterk gedisciplineerd. In Nederland en Duitsland bestonden bijvoorbeeld twijfels of het wel een goed idee was om een land als Italië mee te laten doen. Krijgen we daar op termijn geen last van? Critici verloren en Italië mocht aan boord van het Euroship. Dat gold ook voor Griekenland, al was daar destijds weinig of geen kritiek op.

Hoewel de euro al in 1999 zijn intrede deed op de financiële markten, duurde het nog drie jaar voordat we hem in onze portemonnee hadden. Op 1 januari 2002 was het zover: de gulden maakte plaats voor de euro.Iedere Nederlander kreeg toen een pakketje met daarin alle verschillende euromunten, met een gezamenlijke waarde van 3,88 euro. De invoering ging zonder veel horten en stoten.

In het begin rekenden veel mensen nog om naar guldenprijzen.

Maar al snel kwamen de eerste klachten dat de euro alles duurder maakte. Zo zouden winkeliers de kans van de komst van de euro hebben aangegrepen om de prijzen aanzienlijk te verhogen.Er waren zelfs verhalen over prijzenbordjes waarop simpelweg het guldenteken was vervangen door het euroteken. En omdat een euro ruim 2,20 gulden waard was, zou dit inderdaad een forse verhoging zijn.

Nu, twintig jaar later, lijkt de introductie nog weinig invloed te hebben gehad op de prijzen. De afgelopen twee decennia ligt de inflatie rond de 2 procent per jaar, terwijl de prijzen in de jaren daarvoor harder zijn gestegen.Dat de inflatie beperkt bleef, kwam volgens ING-econoom Bert Colijn niet alleen door de euro. “Maar de invoering heeft in ieder geval niet gezorgd dat de prijzen de pan uit rezen.”

Eurocrisis zorgt voor tweespalt

Afgezien van het gemopper over stijgende prijzen waren er in de beginjaren nauwelijks problemen. Dat veranderde een paar jaar later door de bankencrisis en vooral de daaropvolgende eurocrisis.In 2009 bleek dat het begrotingstekort van de Grieken veel groter was dan ze aan de EU hadden gerapporteerd. Het land kon zijn schulden niet meer aflossen.

De EU stond klaar om te helpen, maar de Griekse regering moest daarvoor flink bezuinigen. Tot frustratie van veel Grieken, die de pijn in hun portemonnee voelden. Ook in andere Zuid-Europese landen en in Ierland waren er problemen. Tegelijkertijd ontstond irritatie in andere eurolanden, omdat zij vonden dat ze moesten betalen voor andermans wanbeleid.

Het europroject haperde. Er kwamen steeds meer geluiden dat we beter af zouden zijn met een noordelijke euro: de neuro. Nederland en Duitsland zouden hieraan kunnen deelnemen.Zover is het niet gekomen, maar nu, ruim tien jaar na het begin van het Griekse drama, is de kritiek op de euro nog steeds niet opgehouden.

Alleen politieke wil hield euro overeind

“Het was een existentiële crisis, waarbij het de vraag was of de euro bleef bestaan”, stelt Colijn. “Door politieke wil is de euro overeind gebleven en is een diepere crisis afgewend. Maar vooral Griekenland heeft daar een forse prijs voor moeten betalen.”

Die crisis toonde volgens hem een van de zwaktes van het systeem. “Voor de invoering van de euro had Griekenland kunnen besluiten zijn munt te devalueren. Hierdoor zouden Griekse producten goedkoper worden voor het buitenland, wat de export zou vergroten.Ook zouden er meer buitenlandse toeristen naar Griekenland komen, omdat het land goedkoop is. Zo leeft je economie weer op. Maar die mogelijkheid heb je als euroland niet meer.”

In plaats daarvan moet een land harde bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, zoals lagere lonen voor ambtenaren, hogere belastingen en verhoging van de pensioenleeftijd. En dat zijn pijnlijke maatregelen. Niet voor niets leidden deze maatregelen tot grote demonstraties en stakingen in Griekenland.

In de toekomst misschien een digitale euro

Hebben we over twintig jaar nog een euro? “Ik denk het wel”, zegt Colijn. “Als er een nieuwe crisis komt, hangt dat af van de politieke wil. Maar zonder een nieuwe crisis blijft de euro toch bestaan, zeker als de burgers dat willen. Het heeft ons ook aardig wat gebracht, denk aan meer welvaart en minder valutarisico's.”

Voor DNB is het bevorderen van concurrentie en internationale handel ook een voordeel van de Europese munt. “Bovendien is het onwaarschijnlijk dat de gulden zonder horten en stoten door de bankencrisis zou zijn gekomen.”

Op de vraag of we over 20 jaar nog met de euro zouden betalen, reageerde DNB ook heel fel. “Natuurlijk betalen we nog steeds met de euro. De vraag is meer in welke vorm. De wereld verandert en de euro moet met zijn tijd meegaan.” Zo wordt gedacht aan een digitale euro. Dit is nog in een pril stadium, dus het is moeilijk te voorspellen hoe de euro er over twintig jaar uit zal zien. Maar dan wordt het nog steeds als betaling geaccepteerd, dat is zeker.”

Total
4
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Intel Computer Processor In Selective Color Photography

Wanneer stop het chiptekort?

Next Article
Red And Green Fireworks

Gelukkig nieuwjaar! Dit gebeurde er tijdens Oud & Nieuw in Brabant

Related Posts
Total
4
Delen