Moleculen En Atomen, Molecuul- En Atoomtheorie Uitgelegd

Moleculen en atomen, molecuul- en atoomtheorie uitgelegd

Moleculen Een molecuul is het kleinste deeltje dat nog de eigenschappen van een stof heeft. Samenstellingen en chemische reacties Als je naar een watermolecuul (H2O) kijkt, zie je dat het uit twee soorten atomen bestaat.

Moleculen

Een molecuul is het kleinste deeltje dat nog de eigenschappen van een stof heeft. Zuiver water bestaat bijvoorbeeld alleen uit watermoleculen. Theoretisch zou je een glas zuiver water kunnen verdelen in moleculen (die allemaal hetzelfde zijn), maar dat is onmogelijk. Moleculen zijn erg klein. De grootte van moleculen wordt uitgedrukt in nanometers. Een nanometer is een miljardste van een meter.

Atomen

Moleculen zijn verdeeld in kleinere deeltjes: atomen. Water is bijvoorbeeld gemaakt van twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Er zijn ongeveer 100 soorten atomen. Een atoom bevat een bepaald element. Het element waterstof bevindt zich bijvoorbeeld “binnen” een waterstofatoom.

Moleculaire formules

Zoals eerder vermeld, zijn moleculen opgebouwd uit atomen. Om aan te geven waaruit een molecuul bestaat, zijn er molecuulformules. De molecuulformule geeft aan welke en hoeveel atomen er in een molecuul van een stof zitten. Laten we als voorbeeld een watermolecuul nemen met de molecuulformule: H2O. De letters in de formule geven de atomen in het watermolecuul aan. Er zijn dus twee soorten atomen in water, H voor waterstof en O voor zuurstof. Omdat een watermolecuul twee waterstofatomen bevat, is er een kleine twee rechts van de H.

Een reeks molecuulformules die de stof bevatten:

De hierboven genoemde stoffen bestaan alleen uit C, O en H atomen. En omdat er ongeveer 100 soorten atomen zijn, zijn er ook miljarden soorten moleculen (en dus miljarden stoffen).

Samenstellingen en chemische reacties

Als je naar een watermolecuul (H2O) kijkt, zie je dat het uit twee soorten atomen bestaat. Met speciale methoden kunnen we watermoleculen scheiden in H (waterstof) en O (zuurstof) atomen. Een molecuul dat we kunnen scheiden, bijvoorbeeld water, noemen we een verbinding.

Wanneer een molecuul uit elkaar wordt gehaald, wat een chemische reactie wordt genoemd, kan het niet worden afgebroken tot afzonderlijke atomen. De atomen die uit een chemische reactie komen, vormen altijd nieuwe moleculen. De atomen van water zouden bijvoorbeeld worden gesplitst in waterstofmoleculen en zuurstofmoleculen. Merk op dat water en waterstof verschillende dingen zijn.

Faseverandering

De fase waarin een stof zich bevindt, kan worden onderverdeeld in een paar typen: vast, vloeibaar en gas. Eigenlijk is plasma ook een soort gas, maar daar hebben we het nu niet over. Wanneer water bevriest, stolt het; wanneer het ontdooit, wordt het vloeibaar. Als water kookt, verdampt het en verandert het in gas. Merk op dat een faseverandering geen chemische reactie is. De molecuulformule van een stof verandert dus niet als de fase verandert.

Total
2
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Dwergstaatje Gelegen In De Middellandse Zee: Malta

Dwergstaatje gelegen in de Middellandse Zee: Malta

Next Article
Het Historische Kerstverhaal

Het historische Kerstverhaal

Total
2
Delen