Nationale Hypotheek Garantie In 2022, De Aanpassingen.

Nationale Hypotheek garantie in 2022, de aanpassingen.

Vanaf 1 januari 2022 veranderen de voorwaarden en normen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het was al bekend dat de maximumgrens voor hypotheken volgend jaar zal stijgen tot 355 000 euro. Bovendien zal de garantieprovisie worden verlaagd van 0,7 tot 0,6 procent. Het is ook bekend dat u in sommige situaties de goedkopere desktop taxatie kunt gebruiken.

De stichting achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beoogt een verantwoorde woningfinanciering. Deze stichting bepaalt dus de voorwaarden voor een NHG-hypotheek. De regels worden op gezette tijden aangepast aan de situatie op de woningmarkt. We lichten de belangrijkste veranderingen voor 2022 toe.

Goedkopere desktoptaxatie uitgebreid

Sinds 1 juli staat de NHG niet alleen fysieke maar ook desktop-taxaties toe. Dit was echter slechts mogelijk tot een maximale loan-to-value ratio van 90%. Is uw loan to value ratio hoger dan 90 %? Dan is de goedkopere desktop taxatie niet toegestaan. Vanaf 2022 zal de mogelijkheid van een desktopbeoordeling worden uitgebreid tot de vervanging van erfpachtcontracten, renovaties, energiebesparende maatregelen en/of energiebesparende budgetten. De marktwaarde zal echter leidend blijven bij veranderingen.

In het geval van woningverbetering zal een verbouwingsspecificatie niet langer vereist zijn voor een taxatie op papier. Er moet echter wel een renovatieborgsom worden bewaard voor inspectiedoeleinden. Deze verandering maakt het gemakkelijker en goedkoper om uw hypotheek te wijzigen.

Minder documenten vereist bij echtscheiding.

Als u een hypotheek hebt en gescheiden bent, moet u verschillende documenten over de scheiding overleggen. Denk bijvoorbeeld aan de echtscheidingsregeling. Het komt echter vaak voor dat consumenten deze documenten niet (meer) bij de hand hebben. Daarom zal de NHG de indiening van deze documenten versoepelen indien de echtscheiding meer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden. In dit geval is een recent afschrift van de akte van de burgerlijke stand en van de laatste belastingaangifte voldoende.

NHG-berekening van de betaalbaarheid van hypotheken versoepeld.

Als u een hypotheek met NHG heeft en uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door een echtscheiding, wordt vaak gekeken of u in de nieuwe situatie de hypotheeklasten kunt blijven voldoen. Hiervoor wordt de managementtest gebruikt. Bij deze test wordt rekening gehouden met de financieringskosten binnen drie jaar. Een uitzondering is de annulering van de hypotheekrente. Hiervoor worden momenteel tien jaar in aanmerking genomen. Vanaf 2022 zal dit in overeenstemming zijn met de rest van de beheerstest.

Zo kan bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek worden voortgezet, zelfs als de hypotheekrente wordt kwijtgescholden. Op die manier wordt u niet gedwongen uw hypotheek om te zetten in een andere aflossingsvorm.

Veranderingen ten opzichte van de NHG en de BKR

De manier waarop het Garantiefonds Eigen Woningen (het fonds achter de NHG) BKR-aanvragen behandelt, zal ook veranderen. In veel gevallen zal de inhoud van de nieuwe voorwaarden duidelijker worden uitgelegd. Dit zijn twee belangrijke veranderingen:

Het volledige bedrag van uw leasewagen zal in mindering worden gebracht van de maximale leencapaciteit.

Personen die met een schone lei de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) hebben doorlopen, kunnen mogelijk een hypotheek met NHG aanvragen.

Total
7
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Ook Bij Pvda Seksueel Machtsmisbruik

Ook bij PVDA seksueel machtsmisbruik

Next Article
In 2021 Zijn De Huizenprijzen Gemiddeld 15,2% Gestegen, Een Prijsexplosie Op De Woningmarkt.

In 2021 zijn de huizenprijzen gemiddeld 15,2% gestegen, een prijsexplosie op de woningmarkt.

Related Posts
Geheime Rapporten Nog Steeds Achtergehouden Door Het Kabinet.
Lees verder

Geheime rapporten nog steeds achtergehouden door het kabinet.

SP-leider Lilian Marijnissen en onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt zijn te gast in het Buitenhof om te praten over de zogenaamde nieuwe bestuurscultuur. Dit zou een cultuuromslag moeten zijn, maar er gebeuren heel snel dingen die de vraag oproepen of het beleid van geheimhouding waarmee Rutte zo lang een glanzend imago heeft kunnen handhaven, überhaupt verandert.
Total
7
Delen