Nog Steeds Een Taboe: Huiselijk Geweld Bij Mannen.

Nog steeds een taboe: Huiselijk geweld bij mannen.

40% van de naar schatting 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld zijn mannen. Toch weet slechts een klein deel van hen hulp te vinden. Misbruik is vaak synoniem met mishandeling van vrouwen, geweld, aanranding of psychische mishandeling. Ook voor mannen zijn de gevolgen ingrijpend. Omdat mannenmishandeling nog steeds een taboe is, durven mannen vaak geen hulp te zoeken. Mannen geloven dat ze sterk moeten zijn en hun problemen zelf moeten oplossen. Deze houding kan leiden tot jarenlang aanhoudende problemen.

Huiselijk geweld

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 200.000 mensen getroffen door ernstig of herhaald huiselijk geweld. Veertig procent van de slachtoffers zijn mannen. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd in de thuisomgeving van het slachtoffer, meestal door vrienden, ex-partners, familieleden of andere familieleden. Huiselijk geweld kan worden onderverdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van het slachtoffer.

Mannen worden ook getroffen door verschillende vormen van geweld. Het hoeft niet alleen fysiek geweld te zijn, maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling. Er zijn verschillende vormen van misbruik waarmee mannelijke slachtoffers te maken kunnen krijgen, hoewel de dader niet per se een vrouw hoeft te zijn:

 • Psychologische mishandeling, waarbij de misbruiker de persoonlijkheid van de man probeert te onderdrukken door hem te vernederen, te kleineren of te chanteren.
 • Emotionele mishandeling, waarbij de misbruiker probeert de man emotionele schade toe te brengen.
 • Emotionele verwaarlozing is iets anders dan emotionele mishandeling, maar ze kunnen samen voorkomen. Bij emotionele verwaarlozing probeert de misbruiker de man elk emotioneel contact te ontzeggen.
 • Narcistisch misbruik, waarbij de misbruiker duidelijk laat zien dat hij zich beter voelt dan de man
 • Lichamelijke mishandeling, waarbij de misbruiker het slachtoffer fysiek probeert te schaden.

Ook mannen kunnen getroffen worden door seksueel misbruik.

Oorzaken van mannenmishandeling

Het meeste huiselijk geweld bij vrouwen is het gevolg van machtsongelijkheid, frustratie of agressie, en dat geldt ook voor huiselijk geweld bij mannen. Bij vrouwenmishandeling kan dat komen doordat de man de baas is in huis; dit kan ook het geval zijn bij mannenmishandeling. Vrouwen kunnen het gevoel hebben dat hun man het imago van de sterke man niet waarmaakt, wat tot frustratie kan leiden. Hierbij spelen vaak meerdere factoren een rol.

 • De dader heeft moeite zijn agressie onder controle te houden.
 • De dader heeft moeite met het oplossen van zijn of haar problemen.
 • Er zijn moeilijkheden in de communicatie.
 • Jaloezie speelt een rol in de relatie.
 • Er is de behoefte om iets onder controle te hebben.

Vrouwen zien er vaak onschuldig uit. Een groot probleem met vrouwen die mannen misbruiken, is dat het een onzichtbaar probleem is. De vrouw ziet eruit alsof ze niets doet, maar ondertussen wordt het leven van de man geruïneerd. Mensen verwachten vaak niet dat vrouwen tot zulke dingen in staat zijn en zien daarom niet dat de vrouw het slachtoffer psychisch en fysiek mishandelt.

Gevolgen van mannelijk misbruik

Misbruik is bijzonder ernstig voor vrouwen, maar het kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor mannen. Mannen denken vaak dat ze de problemen zelf moeten oplossen. Een man zal minder snel over zijn problemen praten, en hij kan er jaren mee worstelen. Onderzoek door Van Dijk et al. toont aan dat partnergeweld voor mannen minder ingrijpend is dan voor vrouwen, omdat mannen bij geweld beter in staat zijn hulp te zoeken. Mannen doen minder vaak aangifte bij de politie dan vrouwen, die zich vaak vernederd en machteloos voelen, en ze schamen zich omdat ze zich geen man voelen. Wanneer een vrouw een man slaat, is het moeilijk voor de man omdat hij zichzelf wil verdedigen, maar tegelijkertijd geen vrouw wil slaan. Mannen zijn ook vaak bang om uitgelachen te worden als ze horen dat ze worden misbruikt. Naast lichamelijk letsel kan het aanvallen van mannen de volgende symptomen veroorzaken:

 • Eenzaamheid;
 • psychische problemen;
 • depressie;
 • Angststoornissen;

De man wordt over het algemeen als sterker beschouwd dan de vrouw en is daardoor in staat om met de situatie om te gaan. Vrouwelijke slachtoffers hebben een veel hogere remmingsdrempel dan mannelijke slachtoffers. Het is nog steeds een groot taboe voor mannen om aangifte te doen van verkrachting, omdat men denkt dat mannen zich goed kunnen verdedigen. Uit onderzoek blijkt echter dat de politie meldingen van mannen niet serieus neemt.

Een film van het ManKind Initiative, een mannelijke organisatie voor huiselijk geweld in het Verenigd Koninkrijk, laat zien hoe het publiek reageert wanneer een vrouw wordt mishandeld door een man en wanneer het andersom is. Als de man ruzie maakt met zijn vriendin, grijpen omstanders direct in. Als de vrouw de man bedreigt, beginnen mensen te lachen. Ze kijken of lopen gewoon door.

Er zijn steeds meer plekken waar mannen hulp kunnen vinden als ze mishandeld worden. Veel mannen vragen niet snel om hulp en hun problemen blijven vaak onopgemerkt. Herken je deze problemen bij iemand of bij jezelf, dan is het belangrijk er iets aan te doen en hulp te zoeken.

Er zijn meerdere herenhuizen waar hulp wordt geboden. Men’s House G4 is een overkoepelende organisatie met vier aangesloten instellingen: Stichting Wende in Den Haag, Arosa in Rotterdam, Stay Group in Amsterdam en Moviera in Utrecht. Meer informatie is te vinden op man-abuse.nl. Het is mogelijk om een anoniem gesprek te voeren met een maatschappelijk werker. Maatschappelijk werkers zijn aan geheimhouding gebonden.

Total
2
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Roulette In Een Casino Wat Zijn De Kansen Op Winst?

Roulette in een casino wat zijn de kansen op winst?

Next Article
Kopen Of Financieren In 2016? De Elektrische Fiets

Kopen of financieren in 2016? De Elektrische fiets

Related Posts
Total
2
Delen