Waarom Wordt Een Kind Gepest?

Waarom wordt een kind gepest?

Het is belangrijk te weten wat pesten is, maar ook waarom iemand pest. Indien de leerkracht echter voortdurend op het vreemde gedrag reageert met plagerijen, grapjes, woede of straf, kunnen de kinderen een alibi krijgen omdat zij gefrustreerd zijn en iemand zoeken om hun frustratie op af te reageren.

Het is belangrijk te weten wat pesten is, maar ook waarom iemand pest. Het is belangrijk ouders en kinderen te informeren over de gevolgen van pesten en pesten.

Er zijn vele oorzaken
Het lijkt erop dat kinderen die zachtmoedig zijn, niet terugbijten, inschikkelijk en/of vergevingsgezind zijn, een groot risico lopen om in een sociaal isolement terecht te komen.

Anonieme kinderen
Om de een of andere reden willen of kunnen sommige kinderen niet opvallen in een klas. Deze “anonieme kinderen” zijn verlegen, weten niet hoe ze contact moeten maken met andere kinderen, of zijn bang voor andere kinderen. Deze kinderen vallen nauwelijks op in de klas. Daarom zullen zij niet melden dat zij worden gepest. Wanneer het wordt ontdekt, lijkt er al een stevig patroon van pesten te zijn ontstaan.

Indien de leerkracht echter voortdurend op het vreemde gedrag reageert met plagerijen, grapjes, woede of straf, kunnen de kinderen een alibi krijgen omdat zij gefrustreerd zijn en iemand zoeken om hun frustratie op af te reageren.

Bovendien zijn dit vaak kinderen die zich niet serieus genomen voelen, die weinig controle over hun leven hebben en die worstelen met “zijnsvragen” zoals: Ben ik een goed kind voor mijn ouders, ben ik een goede vriend, kan ik vertrouwd worden, enz. Dit zijn kinderen die zich afvragen of ze gemist zullen worden: Is het goed voor mij om in deze wereld te zijn?

Er is plagen en pesten. Er is een groot verschil tussen die twee.

Kinderen die elkaar plagen kunnen met elkaar omgaan. Soms plaagt de een, soms de ander. Een geplaagd kind kan terug plagen. Na een tijdje maken ze het weer goed met elkaar. Ze kunnen elkaar ook plagen voor de lol. Het is toegestaan om af en toe geplaagd te worden. Ze hebben zelfs plezier en plagen elkaar op een vriendelijke manier.

Pesten is anders. Pesten is altijd gemeen. Bij pesten is het ene kind altijd sterker dan het andere. Het ene kind heeft grotere spieren, een grotere mond, meer invloed. Dus de één wint altijd en de ander is altijd de verliezer. Pesten gebeurt niet maar één keer. Een kind dat gepest wordt, is altijd het doelwit. Dat is waarom pesten nooit leuk is. Pesten vindt plaats in het gezin, in de buurt of op school.

Algemene kenmerken van een gepest kind

De kinderen die gepest worden zijn meestal de groepsleden die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, die het minst weerbaar en het minst populair zijn in de klas. Deze kinderen beschikken niet over voldoende sociale vaardigheden en weten niet hoe zij zich in sociale situaties moeten doen gelden. De meesten van hen zijn “sociaal onhandig”: Uit verlegenheid of faalangst, reageren ze op de verkeerde manier. Daarom lijkt het er soms op dat zij het pesten zelf uitlokken.

De meeste van deze kinderen hebben (of krijgen als gevolg van pesten) weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Zij uiten dit door zich terug te trekken en te isoleren. Het gevolg is dat deze kinderen in een negatieve spiraal terechtkomen. Het zelfvertrouwen neemt af en de sociale vaardigheden gaan achteruit. Het is belangrijk om hier iets aan te doen.

Er zijn ook provocerende slachtoffers. Ze reageren als ze worden aangevallen, maar ze zijn daarbij niet effectief. Deze kinderen zijn vaak ook niet geliefd bij volwassenen. Een gepest kind kan lijden aan een vorm van depressie, minderwaardigheidsgevoelens en verlegenheid. De gevolgen van pesten kunnen het slachtoffer blijvend beschadigen. Gevolgen kunnen zijn: slechte studieresultaten of zelfmoordpogingen.

Wat kun je aan pesten doen?

Laat uw kind boeken lezen over pesten
Een lijst van boeken over pesten is verkrijgbaar bij de openbare bibliotheek. Voor jonge kinderen kun je ze voorlezen. Een goed boek voor oudere kinderen (eind basisschool en begin middelbare school) is Pesters. Als het kind het boek gelezen heeft, valt er veel te bespreken. U kunt de in het boek voorgestelde oplossingen bespreken of zien welke andere oplossingen het kind voor zijn eigen probleem bedenkt. U kunt ook samen met uw kind kijken naar tv-programma’s over pesten.

Beloon uw kind
Kinderen die lange tijd tot zondebok zijn gemaakt, zijn erg onzeker. Ze hebben een lage dunk van zichzelf. Het is gemakkelijk te verklaren waarom ze zo geworden zijn. Pesters hebben een lage dunk van hun slachtoffers en behandelen ze als vuil. De zondebokken beginnen zich te gedragen naar dit beeld. Help je kind om zijn of haar zelfrespect terug te krijgen. – Geef je kind zakgeld en laat hem beslissen waar hij een deel van het geld aan wil uitgeven. Vergeet niet dat sommige pestkoppen geld afpersen in ruil voor veiligheid. U moet dus enige vorm van controle uitoefenen. – Geef uw kind inspraak bij het kopen van kleding. Uw kind kan dan de consequenties van zijn of haar eigen beslissingen aanvaarden.

Total
3
x Gedeeld
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous Article
Dry January Cocktails Zonder Alcohol

Dry January cocktails zonder alcohol

Next Article
Belasting Betalen Over De Waardestijging Van Uw Huis.

Belasting betalen over de waardestijging van uw huis.

Related Posts
Total
3
Delen